Trénink individuální

 Nevyhovuje vám skupinové cvičení? Jsou vaše požadavky příliš individuální anebo se jednoduše před cizími lidmi stydíte? Vyřešte to individuálním cvičením s osobním trenérem! Pod jeho vedením si rychle osvojíte základní principy různých typů cvičení a získáte know-how ke správné cvičební technice, zdravé redukci hmotnosti a zpevnění problémových partií.  

 Jak to funguje?  Při práci s klientem provádíme kompletní sportovní terapii. Nejprve cvičence diagnostikujeme a spoluurčíme jeho potřeby. Posléze sestavíme cvičební plán s ohledem na jeho fyziologické a časové možnosti. Součástí terapie je i sestavení jídelního lístku.

Ve své základní podobě má individuální trénink 10 šedesátiminutových lekcí, které obsahují nápravová cvičení k odstranění dysbalancí, strečink, silová cvičení s vlastní vahou těla a s pomůckami, aerobní sporty indoorové a outdoorové a praktický nácvik práce s posilovacími stroji.

Individuální trénink nabízíme pro zájemce různých výkonnostních úrovní. Lekce jsou edukativní, návodové a především praktické, aby se cvičenec naučil pracovat bezpečně se svým tělem a dalšími cvičebními pomůckami včetně posilovacích strojů.

Share Button